อำภา พ่วงสร้อย, 2526- ผู้แต่ง.

ผลของการใช้แผนการดูแลทางคลินิกของห้องผ่าตัด: กรณีศึกษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเลิดสิน = Effect of clinical pathway implementation of operating room: a case study of total knee replacement patients at Lerdsin Hospital / Effect of clinical pathway implementation of operating room: a case study of total knee replacement patients at Lerdsin Hospital นางสาวอำภา พ่วงสร้อย. - 2560. - [ก]-ญ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [60]-66.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล --การศึกษาเฉพาะกรณี.
โรงพยาบาลเลิดสิน. ห้องผ่าตัด.


การดูแลหลังศัลยกรรม.
ข้อเข่า--ศัลยกรรม.
ข้อเข่าเทียม.
การศึกษาอิสระ--บริหารโรงพยาบาล.

IS วส 4 อ64 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter