อัศนี พลจันทร, ผู้แต่ง.

กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม / นายผี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อ่าน, [2556-2557]. - 3 เล่ม (214 ; 319 ; 271 หน้า) 18 ซม. - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 2 โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 3 โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 5 . - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 2. โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 3. โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 5. .

กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 1 (พ.ศ. 2484-2490) -- กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 2 (พ.ศ. 2491-2493) -- กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (พ.ศ. 2494-2495 และ 2501-2502)

9786167158259 ปกอ่อน เล่ม 1 ; 9786167158327 ปกอ่อน เล่ม 2 ; 9786167158365 ปกอ่อน เล่ม 3 ;


อัศนี พลจันทร, 2461-2530.


กวีนิพนธ์การเมืองไทย--รวมเรื่อง.

PL4209 อ65ก6 2556-57

วิมล พลจันทร, บรรณาธิการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter