จุฑามาศ แหนจอน, ผู้แต่ง.

จิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : จุฑามาศ แหนจอน, 2561. - [ก]-ฒ, 359 หน้า : ภาพประกอบ, 26 ซม

บรรณานุกรม (หน้า 323-354) และดัชนี.

9786164681583 ปกอ่อน ;


จิตวิทยาการรู้คิด.

BF201 จ73 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter