ส่งเสริม หอมกลิ่น, ผู้แต่ง.

บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์ = Integrated management of business organizations and cooperatives / Integrated management of business organizations and cooperatives รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น, แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - (10), 301 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 291-301.

9786161615031 ปกอ่อน ;


สหกรณ์--การจัดการ.
สหกรณ์--การบริหาร.
การจัดการองค์การ.
การจัดการธุรกิจ.

HD2741 ส274 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter