นลินี ณ นคร, 2504- ผู้แต่ง.

หลักการวัดและประเมินการคิด 1 / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) - กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561. - 154 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม (หน้า 145-151) และดัชนี.

9786164689862 ;


ความคิดและการคิด.
การรู้คิดในเด็ก.
ทักษะทางการคิด--กิจกรรมการเรียนการสอน.

BF723.C5 น462 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter