พรธิภา องค์คุณารักษ์, ผู้แต่ง.

กรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร = Case study for problem solving in agro-industry / การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร Case study for problem solving in agro-industry รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : พรธิภา องค์คุณารักษ์, 2561. - 378 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม

บรรณานุกรมและดัชนี.

9786164686908 ปกอ่อน ;


อุตสาหกรรมการเกษตร--ไทย.
เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

HD9016.T5 ธ43 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter