การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" : สังคมศาสตร์ : ศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. - ปทุมธานี : สำนัก, 2561. - 302 หน้า ; 27 ซม

บรรณานุกรม.


การศึกษา--วิจัย--สาระสังเขป--การประชุม.
ศึกษาศาสตร์--สาระสังเขป--การประชุม.
ผลงานวิจัย--สาระสังเขป--การประชุม.

Z5055.T5 ก6412น5 2561
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter