การจัดการความขัดแย้ง / สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ, ณัฐนันท์ คุณเงิน. - [พิมพ์ครั้งที่ 5]. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560. - 350 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 350.

9786167273853 ;


การบริหารความขัดแย้ง.

HD42 ก66 2560

ณัฐนันท์ คุณเงิน.
สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter