พงศ์จิรา เชิดชู.

รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน = The problems of implementation to special measures as the alternative measures in the juvenile criminal justice system / ปัญหาการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน Problems of implementation to special measures as the alternative measures in the juvenile criminal justice system โดย พงศ์จิรา เชิดชู. - [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561. - [8], 106, [33] แผ่น ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [103]-106.


ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน--วิจัย.

HV9202.55 พ25 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter