วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร.

ระบาดวิทยา = Epidemiology / Epidemiology วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 359, [7] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9786164559417 ;


ระบาดวิทยา.
การเฝ้าระวังโรค.

RA648.5 ว63 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter