ไพโรจน์ วิไลนุช.

การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร = Conversation analysis : Communication research methodology / Conversation analysis : Communication research methodology ไพโรจน์ วิไลนุช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 360 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9789740337270 ;


สนทนาวิเคราะห์.
การสื่อสาร--วิธีวิทยา.
การสื่อสาร--วิจัย.

P95.45 พ99 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter