ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

อยากลืมกลับจำ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และณัฐพล ใจจริง ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2561. - 383 หน้า : ภาพประกอบ, ภาพคน ; 22 ซม.

ลงรายการโดยใช้ข้อมูลจากฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561.

9789740215967 ;


จีรวัสส์ พิบูลสงคราม ปันยารชุน, 2464-2560.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

CT1548.C48 ภ74 2561

ศรัญญู เทพสงเคราะห์. ณัฐพล ใจจริง. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter