วรดี จงอัศญากุล.

คณิตเศรษฐศาสตร์ / วรดี จงอัศญากุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560. - 249 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9786165562003 ;


คณิตเศรษฐศาสตร์.

HB135 ว43 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter