วิทยากร เชียงกูล

การปฎิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร? / วิทยากร เชียงกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพ : แสงดาว, 2560. - 221 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9786163881724 ;


ประชาธิปไตย.
ประชาธิปไตย--สหรัฐอเมริกา.
ประชาธิปไตย--ฝรั่งเศส.


ฝรั่งเศส--ประวัติศาสตร์--ปฏิวัติ, ค.ศ. 1789-1799.
สหรัฐอเมริกา--ประวัติศาสตร์--ปฏิวัติ, ค.ศ. 1775-1782.

JC421 ว63 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter