72 ปีวันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560. - 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 72 ปี วันสันติภาพไทย.

9789743159534 ;


สันติภาพ--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--ประวัติ.

JZ5584.T5 จ7 2560

กษิดิศ อนันทนาธร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter