อาณัติ ลีมัคเดช.

เครื่องมือทางการเงิน = Financial tool book / อาณัติ ลีมัคเดช, ชยุต สุนทรศิริ และศักดา ถิระโสภณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค, 2560. - 133 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.

มีดัชนี.

9786169293606 ;


หุ้นและการเล่นหุ้น.
หุ้นสามัญ.
หุ้นกู้.
ตลาดหลักทรัพย์--ไทย.
การซื้อหุ้นคืน.

HG4661 อ63 2560

ชยุต สุนทรศิริ. ศักดา ถิระโสภณ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter