ชุติมา สัจจานันท์.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการรู้สารสนเทศประชาคมอาเซียน = Development of an ASEAN information literacy network model / การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการรู้สารสนเทศประชาคมอาเซียน Development of an ASEAN information literacy network model ชุติมา สัจจานันท์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2560. - ก-ซ, 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 67-72.


การรู้สารสนเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.


กลุ่มประเทศอาเซียน.

ZA3075 ช736ร4 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter