ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาการบริหารส่วนภูมิภาค Provincial administration / [electronic resource] = ชุดวิชาการบริหารส่วนภูมิภาค การบริหารส่วนภูมิภาค Provincial administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2551. - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.


ความต้องการระบบ: โปรแกรม Macromedia Flash Player 6, Microsoft Internet browser 5.5 or higher version.


การบริหารรัฐกิจ--ส่วนภูมิภาค.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย.

av STOU 33420 CDM-T 60/037
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter