สุทธิชัย ปัญญโรจน์.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดน่าน / สุทธิชัย ปัญญโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559. - XI, 175 หน้า : ภาพประกอบ, ภาพคน ; 19 ซม. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; เล่มที่ 48 . - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; เล่มที่ 48. .

บรรณานุกรม: หน้า [158]-160.

9789744499103 ;


นักการเมือง--ไทย--น่าน.
การเลือกตั้ง--ไทย--น่าน.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ไทย--น่าน.

JQ1749.A53N42 ส73 2559
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter