สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุภาคี : ผลสำเร็จ อุปสรรค และความท้าทาย / บรรณาธิการ, ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - [ก]-ฐ, 54 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560.


การทูต--ไทย.

JZ1767 ส63 2560

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter