Best practice : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; รวบรวม/เรียบเรียง, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559. - 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

9786163957795 ;


การศึกษา--รวมเรื่อง.
สถาบันอุดมศึกษา--การศึกษาและการสอน--รวมเรื่อง.

LB2322.2 B47 2559

กีรติ แก้วสัมฤทธิ์. ชุลีกร กิตติก้อง.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter