ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด.

วาทนิเทศ / ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2559. - [ก]-ซ, 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา .

บรรณานุกรมและดัชนี.

9789744295989 ;


การพูด--การศึกษาและการสอน.
วาทศิลป์.
การสื่อทางภาษาพูด.

LB1139.L3 ป63 2559
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter