การศึกษาต่อเนื่อง [sound recording] / สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. - 3 แผ่น (110 นาที) - วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / นวัตกรรม .

แผ่นที่ 1. ผู้นำนวัตกรรม / เตาอบยางจอมพลัง / รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านออนไลน์ / นวัตกรรมอาเซียนด้านการเมือง / นวัตกรรมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ / นวัตกรรมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม / ธนิตสรณ์ จิระพรชัย /g (18 นาที) -- ธวัชชัย วงศ์ช่าง ยืน ภู่วรวรรณ ปณิธาน วัฒนายากร ธนวรรธน์ พลวิชัย ทรงฤทธิ์ โพนเงิน (19 นาที) -- แผ่นที่ 2. (18 นาที) -- (18 นาที) -- แผ่นที่ 3. (18 นาที) -- (19 นาที).


AudioCD (CDA)


นวัตกรรม.
การเรียนการสอนผ่านเว็บ.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--แง่เศรษฐกิจ--เอเชีย.

av STOU CDA 60/002

ธนิตสรณ์ จิระพรชัย. ธวัชชัย วงศ์ช่าง. ยืน ภู่วรวรรณ. ปณิธาน วัฒนายากร. ธนวรรธน์ พลวิชัย. ทรงฤทธิ์ โพนเงิน.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักการศึกษาต่อเนื่อง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter