คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงาน, 2560. - (12), 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ; 1 . - ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ; 1. .

บรรณานุกรม: หน้า 136.

9786161131234 ;


การแพทย์แผนไทย.
การแพทย์แผนโบราณ.
การนวด.

RM723.T5 ค6536 2560
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter