คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงาน, 2560. - (10), 154 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม. - ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ; 3 . - ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ; 3. .

มีดัชนี.

9786161132422 ;


การแพทย์แผนไทย.
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย.
การนวด.

RM723.T5 ค653 2560
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter