ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย A development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Southern Region of Thailand / [electronic resource] = การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย Development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Southern Region of Thailand โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558. - 1 คอมพิวเตอร์ออปติเคิลดิสก์ : ภาพประกอบ ; 4 3/4 นิ้ว.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 88-90.


ความต้องการของระบบ: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 ซีดีรอมไดร์ฟ ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เช่น Acrobat Reader, Foxit Reader เป็นต้น, โปรแกรม Adobe Flash Player Plugin.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การศึกษาและการสอน--วิจัย.--แบบเรียนสำเร็จรูป


การอนุรักษ์ป่าไม้--ไทย (ภาคใต้)
การอนุรักษ์ป่าไม้--การศึกษาและการสอน.

LB1044.75 ศ631 2558
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter