หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ; บรรณาธิการ, นิสากร กล้าณรงค์. - สงขลา : คณะ, [2558?] - 128 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม. - โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ; ลำดับที่ 1 . - มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ; ลำดับที่ 1. .

บรรณานุกรม: หน้า 127-128.

9789744740465 ;


ปัญหาชายแดน--การจัดการ.
ความมั่นคงชายแดน--ไทย (ภาคใต้)
ความขัดแย้งทางการเมือง--แง่สังคม.

HN700.58.A26 ห46 2558

นิสากร กล้าณรงค์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter