รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / รัฐศาสตร์ 34 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, รุ่งพงษ์ ชัยนาม และยุทธพร อิสรชัย. - [นนทบุรี : สาขาวิชา, 2559] - 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9786161611217 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.


รัฐศาสตร์--รวมเรื่อง.

JQ1741.A2 ร53 2559

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ยุทธพร อิสรชัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter