71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. - 168 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789744668936 ;


สันติภาพ.
เสรีภาพ.

JZ5584.T5 จ7 2559

กษิดิศ อนันทนาธร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอจดหมายเหตุ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter