รวมคำพิพากษาคำวินิจฉัยและข้อหารือเกี่ยวกับงานเทศกิจ : การสาธารณสุข / รวมรวมโดย กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร. - กรุงเทพฯ : กอง, 2557. - 209 หน้า ; 30 ซม.

ชื่อเรื่องจากปกนอก.

บรรณานุกรม: หน้า 208.


สาธารณสุข.
คำพิพากษาศาล.
การพิจารณาและตัดสินคดี.

KPT3075 ร54 2557
กรุงเทพมหานคร. สำนักเทศกิจ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter