รวมคำพิพากษาคำนิจฉัยและข้อหารือเกี่ยวกับงานเทศกิจ : การควบคุมอาคาร / รวบรวมโดย กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร. - กรุงเทพฯ : กอง, 2557. - 205 หน้า ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 203.


กรุงเทพมหานคร--กฎและระเบียบข้อบังคับ.


เทศบัญญัติ--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.
อาคาร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

JS7415.B3 ร54 2557
กรุงเทพมหานคร. สำนักเทศกิจ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter