คู่มือปฎิบัติการทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อการแท้งที่ปลอดภัย = Clinical practice handbook for safe abortion care / บรรณาธิการ, อรวรรณ คีรีวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นนทบุรี] : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, [255-?] - 134 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

บรรณานุกรม.

9876161124533 (Invalid ISBN) ;


การแท้ง.
สตรีมีครรภ์--การดูแล.
การพยาบาลสูติศาสตร์.

RG648 ค74

อรวรรณ คีรีวัฒน์.
กรมอนามัย. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter