อัญชลี ชัยวรพร.

ภาพยนตร์ในชีวิตไทย : มุมมองของภาพยนตร์ศึกษา / อัญชลี ชัยวรพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุุงเทพฯ] : วราพร, 2559. - 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 189.

9786163290601 ;


ภาพยนตร์ไทย--ประวัติและการวิจารณ์.
ภาพยนตร์--ประวัติและวิจารณ์.
ภาพยนตร์--แง่สังคม.
ภาพยนตร์ไทย--แง่สังคม.

PN1995 อ62 2559
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter