ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. - 45 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789746716420 ;


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.

LA1221 พ93ป2 2558
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter