บัญญัติ สาลี.

การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย / บัญญัติ สาลี และสมหมาย ชินนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558. - 82 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV; เล่มที่ 2. . - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; เล่มที่ 4 .

บรรณานุกรม.

9786163828835 ;


การศึกษา--เขมร.
นักภาษาศาสตร์--เขมร.

LB2328.32.C16 บ62 2558

สมหมาย ชินนาค.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter