สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์.

การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย / สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ และสมหมาย ชินนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558. - 89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ; เล่มที่ 5 . - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; เล่มที่ 4 .

บรรณานุกรม.

9786163952646 ;


การศึกษา--เวียดนาม.
นักภาษาศาสตร์--เวียดนาม.

LB2328.32.V5 ส64 2558

สมหมาย ชินนาค.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter