แก้วตา จันทรานุสรณ์.

การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาลาวในประเทศไทย / แก้วตา จันทรานุสรณ์ และสมหมาย ชินนาค - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษา เขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558. - 74 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV; เล่มที่ 3. . - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; เล่มที่ 4 .

บรรณานุกรม.

9786163951106 ;


การศึกษา--ลาว
นักภาษาศาสตร์--ลาว

LB2328.32. L39 ก85 2558

สมหมาย ชินนาค.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter