ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล.

การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาบาฮาซามลายูและบาฮาซาอินโดนีเซีย / ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล แและสมหมาย ชินนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558. - 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV; เล่มที่ 6. . - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; เล่มที่ 4 .

บรรณานุกรม: หน้า 31.

9786163952653 ;


การศึกษา--บาฮาซาอินโดนีเซีย.
นักภาษาศาสตร์--บาฮาซาอินโดนีเซีย.

LB2328.32.I5 ธ34 2558

สมหมาย ชินนาค.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter