สมหมาย ชินนาค.

การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย / โดย สมหมาย ชินนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558. - 146 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV; เล่มที่ 4 . - หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; เล่มที่ 4 .

บรรณานุกรม: หน้า 56-59.

9786163952387 ;


การศึกษา--พม่า.
นักภาษาศาสตร์--พม่า.

LB2328.32.B86 ส64 2558
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter