ชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ Human nutrition / [sound recording] = โภชนาการมนุษย์ [sound recording] Human nutrition [sound recording] สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558] - 1 แผ่น (240 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

อาหารและโภชนาการกับสุขภาพ / การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร / บทบาทของคาร์โบไฮเดรดต่อร่างกายมนุษย์ / บทบาทของโปรตีนต่อร่างกายมนุษย์ / บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ / บทบาทของวิตามินต่อร่างกายมนุษย์ / บทบาทของน้ำและแร่ธาตุต่อร่างกายมนุษย์ / สมใจ วิชัยดิษฐ สมใจ วิชัยดิษฐ วศินา จันทรศิริ อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา กรุณี ขวัญบุญจัน กรุณี ขวัญบุญจัน (16 นาที) -- (17 นาที) -- (15 นาที) -- (17 นาที) -- (16 นาที) -- (12 นาที) -- (17 นาที). ความต้องการและสมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิต / ความปลอดภัยของอาหาร / หลักการเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ / การจัดอาหารสำหรับครอบครัว / การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ / การประเมินภาวะโภชนาการ / การวิจัยทางโภชนาการมนุษย์ / การประยุกต์โภชนาการเพื่อสุขภาพ / กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ วณิชา กิจวรพัฒน์ ปาริแตร ช้างสิงห์ ปาริฉัตร ช้างสิงห์ จีรนันท์ แกล้วกล้า สำอาง สืบสมาน สำอาง สืบสมาน (14 นาที) -- (18 นาที) -- (15 นาที) -- (17 นาที) -- (17 นาที) -- (16 นาที) -- (16 นาที) -- (17 นาที).


AudioCD (CDA)


โภชนาการ.
อาหาร.

av STOU 71202 CDA-T 58/031

สมใจ วิชัยดิษฐ์. สมใจ วิชัยดิษฐ์. วศินา จันทรศิริ. อรวินท์ เลาหรัชตนันท์. วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา. กรุณี ขวัญบุญจัน. กรุณี ขวัญบุญจัน. กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์. ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์. วณิชา กิจวรพัฒน์. ปาริฉัตร ช้างสิงห์. ปาริฉัตร ช้างสิงห์. จีรนันท์ แกล้วกล้า. สำอาง สืบสมาน. สำอาง สืบสมาน.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter