คู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witess in the court / Guideline on being a wintess in the court กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ; อรพันธ์ เต็มตามกมล ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กอง, [2557] - 20 หน้า ; 21 ซม.


เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


พยานหลักฐาน.
พยานบุคคล.

KPT1672 ค74 2557

อรพันธ์ เต็มตามกมล.
สำนักงานศาลยุติธรรม. กองการต่างประเทศ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter