กิ่งดาว อินกอง.

ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม / นักวิจัย, กิ่งดาว อินกอง, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ และอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2558] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม. - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package) .

บรรณานุกรม: หน้า 196-200

9786165481540 ;


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู"


การบริหารรัฐกิจ--บรูไน.

JQ1064 ก62 2558

ชญานิน ประวิชไพบูลย์. อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter