จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ.

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / นักวิจัย, จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ และปราง ติรพัฒนพร. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2558] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม. - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package) .

บรรณานุกรม: หน้า 195-200

9786165481465 ;


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู"


การบริหารรัฐกิจ--อินโดนีเซีย.

JQ769.5.S4 จ64 2558

ชญานิน ประวิชไพบูลย์. ปราง ติรพัฒนพร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter