นพรัตน์ พาทีทิน.

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา / นักวิจัย, นพรัตน์ พาทีทิน และมนฑกานต์ วรนิติกุล. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2558] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม. - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package) .

บรรณานุกรม: หน้า 186-200

9786165481465 ;


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู"


การบริหารรัฐกิจ--กัมพูชา.

JQ951.A11 น446 2558

มนฑกานต์ วรนิติกุล.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter