จามะรี เชียงทอง.

ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต / จามะรี เชียงทอง. - เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. - 91 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม. - หนังสือชุดสู่อนาคตไทย .

บรรณานุกรม: หน้า 88-91.


การพัฒนาชนบท--ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาชุมชน--ไทย (ภาคเหนือ)

HN49.C6 จ64 2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter