กิ่งดาว อินกอง.

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / นักวิจัย, กิ่งดาว อินกอง และ มนฑกานต์ วรนิติกุล. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2558?] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

บรรณานุกรม: หน้า 195-200.

9786165481526 ;


การบริหารรัฐกิจ--พม่า.

JQ751.A58 ก62

มนฑกานต์ วรนิติกุล.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter