มนฑกานต์ วรนิติกุล.

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / นักวิจัย, มนฑกานต์ วรนิติกุล และ ชญานิน ประวิชไพบูลย์. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2558?] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning package) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

บรรณานุกรม: หน้า 191-196.

9786165481519 ;


การบริหารรัฐกิจ--ฟิลิปปินส์.

JQ1410.A4 ม33

ชญานิน ประวิชไพบูลย์.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter