ส. ศิวรักษ์, 2475-

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ / ส. ศิวรักษ์ ; กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557. - 519 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789743158827 : ; 395 บาท


วรรณกรรม--ประวัติและวิจารณ์.
การวิจารณ์หนังสือ.

PN3373 ส4ช5 2557

กษิดิศ อนันทนาธร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter