กนกลักษณ์ มากวงค์.

ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น = Basic Korean / ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น นักเขียน, กนกลักษณ์ มากวงค์ ; ภาพประกอบ, ชาริณี สุวรรณจินดาชัย, ปรัช สุนธุนาวา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : พราว, 2557. - 12, 657 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + ซีดีรอม (4 3/4 นิ้ว)

9786167890005 : ; 265 บาท


ภาษาเกาหลี--การใช้ภาษา.
ภาษาเกาหลี--บทสนทนาและวลี.
ภาษาเกาหลี--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.

PL913 ก35 2557
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter