การพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 วันที่ 11 ถึง 15 มิถุนายน 2557. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย, 2557. - 275 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.

ชื่อเรื่องจากปก.

9786163614193 ;


วัดนวมินทรราชูทิศ--ประวัติ.

BQ6337.N383 ก64 2557
คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter